Cabinet Marc-Emmanuel PAQUET Martinique Compta Finance SARL

 

Tél. : 0596 54 38 83      
Fax : 0596 54 34 47

 

E-mail : cabinet.paquet@wanadoo.fr

Membre de la CNCC

Membre de l'ordre des experts comptables